Arne Ivar Sundseth, HVACS

Solfang er fremtidens boliger – med kortreist energi.