Jonas Solbu, Orkla Sparebank

Velger du miljøvennlige løsninger, får du bedre betingelser