Personvern

Personvern i høysetet

I EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS er vi opptatt av å ivareta ditt personvern. Vi vil derfor fortelle deg om hvordan vi ivaretar dine personvernrettigheter.

Behandling av personopplysninger krever såkalt behandlingsgrunnlag, eksempelvis frivillig samtykke fra den man lagrer personopplysninger om. Personopplysninger kan ikke benyttes for andre formål enn de er innhentet for.

Dette betyr at:
Formålet med å oppbevare dine personopplysninger er å kunne levere den eller de tjenestene du har samtykket til over. Opplysningene vil også kunne benyttes av EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS til å utarbeide anonymisert statistikk og analyser med formål å forbedre våre tjenester.
Dine personopplysninger vil ikke bli benyttet for andre formål enn de foran angitte uten at EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS innhenter eget samtykke til dette.
Dine personopplysninger vil ikke bli delt med noen tredjepart uten at vi har bedt om ditt samtykke til dette.
Dine personopplysninger vil bli lagret inntil du eventuelt trekker ditt samtykke.
Registrerer du ikke noe samtykke hos oss sletter vi automatisk personopplysningene som tilhører deg.

De opplysninger du ikke har gitt selv er hentet fra adresselister tilhørende EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS og/eller offentlig tilgjengelige registre.

Du kan når som helst trekke ditt samtykke ved å sende e-post til samtykke@em1.no. Informasjon om hvordan du kan trekke ditt samtykke fremgår også som en del av alle våre tjenester.

Du har også rett til innsyn i de personopplysninger vi har lagret om deg, noe du kan få gjennom å sende e-post til samtykke@em1.no.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
Kongens gate 2, PB 6054 Torgarden
7434 TRONDHEIM

Daglig ansvarlig for etterlevelse av personvernreglene er Terje Bergem.