Ragnhild Mardal Høiseth, Studio Inspire

Arealutnyttelse, smart oppbevaring, materialbruk og gode oppholdsarealer. Det har vært nøkkelord fra første sekund.