Stein Audun Jenssen, Skibnes arkitekter

«Vi har lagt vekt på at beboerne skal føle at de er en del av en helhet.»